Računovodstvo i knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo

Vođenje financijskog knjigovodstva obuhvaća grupu dokumenata koji bilježe promjene u novčanom / vrijednosnom stanju poduzeća.

Na temelju ovih dokumenata možete:

 • analizirati knjiženje ulaznih i izlaznih računa te izvoda
 • pratiti prihode i rashode
 • pratiti salda konti prema karticama kupaca i dobavljača
 • pratiti otvorene obaveze i potraživanja
 • izrađivati temeljna financijska izvješća
 • prenositi knjiženja i drugo.

Robno-materijalno knjigovodstvo

Robno knjigovodstvo obuhvaća dokumente / izvještaje koji prate promet robe (proizvoda) u skladištu, dok se materijalno knjigovodstvo odnosi na promet sirovina u skladištu.

Robno-materijalno knjigovodstvo tako bilježi:

 • stanje zaliha na skladištu
 • promjene nastale slijedom zaprimanja i izdavanja robe
 • informacije o nesuglasnosti zaliha (stvarno i zabilježeno stanje)
 • podatke o neispravnosti jedinica na zalihama
 • skladišne evidencije (inventure)
 • zalihe prema određenim parametrima poput vrijednosti ili količine.

Evidencija radnika i obračun plaća

Evidencije radnika služe za analizu prisustva, odnosno odsustva radnika sukladno dogovorenoj radnoj satnici. U ovim su evidencijama vidljivi podatci o:

 • korištenju bolovanja (do ili od 42 dana)
 • korištenju godišnjeg odmora
 • prekovremenom radu
 • radu nedjeljom i blagdanom
 • korištenju porodiljnog dopusta i dr.

Na temelju ovakvih evidencija radnika izrađujemo obračun plaća, odnosno određujemo iznos mjesečne plaće radniku sukladno zabilježenim podatcima.

Financijska i porezna izvješća

Financijska i porezna izvješća predaju se Financijskoj agenciji FINA-i. Osim što se razlikuju po svom sadržaju/namjeni, variraju i u vidu rokova (mogu biti mjesečna, tromjesečna i godišnja).

Naši stručnjaci posvećeni su vama i vašim poslovnim procesima, prate nadolazeće rokove za izvještaje i pravovremeno ih ispunjavaju te predaju.