Administracija

Administrativni kurir

Ako nemate mogućnost slanja dokumenata u digitalnom obliku, nudimo vam pomoć kod fizičkog transfera – uslugu administrativnog kurira. Naš će kurir preuzeti dokumentaciju u vašem poslovnom prostoru, a vi se možete posvetiti svom poslovanju.

On-site asistent

Za sve one koji nemaju potrebe za zapošljavanjem računovođe na puno radno vrijeme, nudimo uslugu on-site asistenta. Naš računovođa posjećuje vas na periodičnoj bazi i obavlja sve administrativne i računovodstvene poslove te uređuje potrebnu dokumentaciju.

Interventni računovođa

Našli ste se u situaciji koja zahtijeva žurno djelovanje, a vaš je računovođa nenadano odsutan? Naš interventni računovođa će vas posjetiti i obaviti sve nužne poslove iz područja računovodstva, knjigovodstva, financija i administracije.